مارس 9, 2022

بشر آزمایشگاهی

بشر از یک استوانه‌ی مدرج، با کف صاف تشکیل شده است. اکثر این ظروف ها دارای شکافی در قسمت بالا هستند که برای ریختن مایعات بکار […]