شرکت مواد شیمیایی آرمان شیمی  در زمینه فروش انواع مواد حلال ها فعالیت دارد .حلال های موجود شامل انواع احلال های صنعتی ، حلال های خوراکی می باشد که در زیر لیستی از برخی حلال های موجود را می توانید ببینید. جهت اطلاع از موجود بودن  دیگر حلال ها و یا سفارش محصول می توانید با شرکت آرمان شیمی تماس حاصل نمایید .

متانول

اتانول

تولوئن

استون

پروپال

اتیل استات

بنزن

ایزوپروپیل الکل

مونو اتیل گلیکول

دی اتیل گلیکول

تری اتیل گلیکول

مونواتیل آمین

مونواتانول آمین

دی متانول آمین

تری اتانول آمین

سیکلوهگزان

پارافین   2% چربی

موم پاتولوژی

موم